ISBN

Alle nyere boken har et unikt nummer kalt ISBN. Det har 10 eller 13 sifre. Vil søke etter denne boken, kan du angi antall (bare tall og kanskje bokstaven 'X', ingen mellomrom eller tankestreker) i søkefeltet.

Mer ifølge ISBN kan finnes på Wikipedia.