Forfatter

Hvis du ser etter en forfatter av en bok, kan du angi navnet på auhtor i søkefeltet. Ikke bruk fornavnet fordi de kan bli forkortet ved offferer.

Bruk enten den utvidet søkesyntaks eller utvidet søkeskjema skrive inn data mer komfortabel.