Logg inn
Boken Søk - Enkelt finne bøker - NorgeBoken Søk - Fraktkostnader: Norge
Boksøk - NorgeAlle tilgjengelige sjeldne og nye bøker.

Biblia Polsko W?oska Nr 2 - Biblia Gda?ska 1881 - Riveduta Bibbia 1924
Sammenlign alle tilbud

9788283812794 - Giovanni Luzzi, Joern Andre Halseth, TruthBeTold Ministry: Biblia Polsko Wloska Nr 2
1
Giovanni Luzzi, Joern Andre Halseth, TruthBeTold Ministry (?):

Biblia Polsko Wloska Nr 2 (2017) (?)

ISBN: 9788283812794 (?) eller 8283812793, på engelsk, TruthBeTold Ministry, TruthBeTold Ministry, TruthBeTold Ministry, Nye, eBook, digital nedlasting

77,03 (US$ 9,19)¹(gratis frakt, uten forpliktelser)
in-stock
Fra selger/Antikvar
Wersja Biblii w tej publikacji to Biblia Gdanska (1881) (Stary Testament i Nowy Testament) i La Bibbia Riveduta 1924 (Stary Testament i Nowy Testament). Ma 173,626 odnosników i pokazuje 2 formaty Biblii. Pismo Swiete w tej wersji to Biblia Gdanska i La Bibbia Riveduta 1924 (Stary Testament i Nowy Testament) sformatowana w przyjazny w czytaniu i nawigacji format, w skrócie format Navi. Znajdziesz tu kazdy wers wydrukowany równolegle w obu wersjach, polskiej i angielskiej: gda-itriv. Znajduje sie tutaj pelna wersja tekstu, bez równoleglego tlumaczenia, kopia Biblia Gdanska i La Bibbia Riveduta 1924 (Stary Testament i Nowy Testament) zbudowana dla syntezatora mowy. Nasze urzadzenie moze zatem przeczytac Ci Biblie na glos.  Jak dziala nawigacja Biblii: Testament zawiera indeks ksiag. Format syntezatora mowy wylicza ksiegi i rozdzialy po indeksie ksiazkowym. Testamenty odnosza sie do siebie nawzajem w indeksie ksiazkowym. Kazda ksiega zawiera odniesienie do Testamentu, do którego nalezy. Kazda ksiega zawiera odniesienie do poprzedniej i/lub kolejnej ksiegi. Kazda ksiega zawiera indeks rozdzialów. Kazdy rozdzial zawiera odniesienie do ksiegi, do której nalezy. Kazdy rodzial ma odniesienia do poprzedniego i nastepnego rozdzialu. Kazdy rodzial ma indeks wersów. Kazdy rozdzial w syntezatorze mowy odnosi sie do tego samego rozdzialu w formacie Navi. Kazdy wers jest numerowany i zawiera odniesienie do rozdzialu, do którego nalezy. Kazdy wers zaczyna sie w nowej linijce, by ulatwic czytanie. W formacie syntezatora mowy numery wersów nie sa widoczne. Kazdy odnosnik w indeksie przenosi cie do lokacji. Spis rzeczy zawiera wszystkie ksiegi we wszystkich formatach. Wierzymy, ze stworzylismy jeden z najlepszych, jezeli nie najlepszy system nawigacji mozliwy w ebooku! Ulatwia wyszukiwanie wersów i jest doskonaly do szybkiego szukania. Polaczenie Biblia Gdanska i La Bibbia Riveduta 1924 i ich nawigacji czyni ten ebook wyjatkowym. Prosze zwrócic uwage na to, ze synt
9788283812794 - TruthBeTold Ministry: Biblia Polsko W?oska Nr 2 - Biblia Gda?ska 1881 - Riveduta Bibbia 1924
2
TruthBeTold Ministry (?):

Biblia Polsko W?oska Nr 2 - Biblia Gda?ska 1881 - Riveduta Bibbia 1924 (?)

ISBN: 9788283812794 (?) eller 8283812793, Ukjent språk, TruthBeTold Ministry, Nye, eBook, digital nedlasting

70,96 ( 7,14)¹(gratis frakt, uten forpliktelser)
eBook Dataoverføre
Fra selger/Antikvar
Wersja Biblii w tej publikacji to Biblia Gda?ska (1881) (Stary Testament i Nowy Testament) i La Bibbia Riveduta 1924 (Stary Testament i Nowy Testament). Ma 173,626 odno?ników i pokazuje 2 formaty Biblii. Pismo "wi?te w tej wersji to Biblia Gda?ska i La Bibbia Riveduta 1924 (Stary Testament i Nowy Testament) sformatowana w przyjazny w czytaniu i nawigacji format, w skrócie format Navi. "Znajdziesz tu ka?dy wers wydrukowany równolegle w obu wersjach, polskiej i angielskiej: gda-itriv. "Znajduje si" tutaj pe?na wersja tekstu, bez równoleg?ego t?umaczenia, kopia Biblia Gda?ska i La Bibbia Riveduta 1924 (Stary Testament i Nowy Testament) zbudowana dla syntezatora mowy. Nasze urz?dzenie mo?e zatem przeczyta? Ci Bibli? na g?os. ? Jak dzia?a nawigacja Biblii: Testament zawiera indeks ksi?g. Format syntezatora mowy wylicza ksi?gi i rozdzia?y po indeksie ksi??kowym. Testamenty odnosz? si? do siebie nawzajem w indeksie ksi??kowym. Ka?da ksi?ga zawiera odniesienie do Testamentu, do którego nale?y. Ka?da ksi?ga zawiera odniesienie do poprzedniej i/lub kolejnej ksi?gi. Ka?da ksi?ga zawiera indeks rozdzia?ów. Ka?dy rozdzia? zawiera odniesienie do ksi?gi, do której nale?y. Ka?dy rodzia? ma odniesienia do poprzedniego i nast?pnego rozdzia?u. Ka?dy rodzia? ma indeks wersów. Ka?dy rozdzia? w syntezatorze mowy odnosi si? do tego samego rozdzia?u w formacie Navi. Ka?dy wers jest numerowany i zawiera odniesienie do rozdzia?u, do którego nale?y. Ka?dy wers zaczyna si? w nowej linijce, by u?atwi? czytanie. W formacie syntezatora mowy numery wersów nie s? widoczne. Ka?dy odno?nik w indeksie przenosi ci? do lokacji. Spis rzeczy zawiera wszystkie ksi?gi we wszystkich formatach. Wierzymy, ?e stworzyli?my jeden z najlepszych, je?eli nie najlepszy system nawigacji mo?liwy w ebooku! U?atwia wyszukiwanie wersów i jest doskona?y do szybkiego szukania. Po??czenie Biblia Gda?ska i La Bibbia Riveduta 1924 i ich nawigacji czyni ten ebook wyj?tkowym. Prosz? zwróci? uwag? na to, ?e syntezator mowy ró?ni si? pomi?dzy urz?dzeniami. Niektóre urz?dzenia go nie wspieraj?. Inne wspieraj? tylko jeden j?zyk, a niektóre wi?cej j?zyków. J?zykiem u?ywanym dla syntezatora mowy jest Polski.
9788283812794 - Biblia Polsko W´oska Nr 2 als eBook von Truthbetold Ministry
3

Biblia Polsko W´oska Nr 2 als eBook von Truthbetold Ministry (?)

ISBN: 9788283812794 (?) eller 8283812793, Ukjent språk, Nye, eBook, digital nedlasting

74,44 ( 7,49)¹(gratis frakt, uten forpliktelser)
Fra selger/Antikvar
Biblia Polsko W´oska Nr 2 ab 7.49 EURO Biblia Gda´ska 1881 - Riveduta Bibbia 1924, Biblia Polsko W´oska Nr 2 ab 7.49 EURO Biblia Gda´ska 1881 - Riveduta Bibbia 1924
9788283812794 - TruthBeTold Ministry: Biblia Polsko Wloska Nr 2: Biblia Gda
4
TruthBeTold Ministry (?):

Biblia Polsko Wloska Nr 2: Biblia Gda (?)

ISBN: 9788283812794 (?) eller 8283812793, Ukjent språk, PublishDrive, Nye, eBook

66,99 (US$ 7,99)¹(gratis frakt, uten forpliktelser)
På lager
Fra selger/Antikvar
Biblia-Polsko-Wloska-Nr-2~~TruthBeTold-Ministry, Biblia Polsko Wloska Nr 2: Biblia Gda, NOOK Book (eBook)